Welcome ^_^

sample

เตือนโรคที่ต้องเฝ้าระวัง

ขอความร่วมมือป้องกันโรคโควิด 19 (COVID 19)

แนวทางการป้องกันโรคโควิด 19 (COVID 19)

โรคไวรัสโคโรน่า หรือ ไวัรัสอู่ฮั่น

ขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอภูเรือร่วมใจกำจัดภัยแมลงวัน

โรคไตวายเรื้อรัง

ความเข้าใจเกี่ยวกับยุงลาย

3 เก็บ 3 โรค

ระวังการผิงไฟในผู้ป่วยเบาหวาน

โรคติดเชื้อไวรัสเมอร์ส

โรคพิษสุนัขบ้า ร้ายแรง แต่ป้องกันได

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยเตือนระวังเด็กจมน้ำ

คำแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ : สำนักโรคติดต่อทั่วไป

คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ระวังเห็ดพิษ

10 วิธี สร้างความสุขแบบง่าย ๆ ให้ชีวิต

ระวังโรคท้องร่วง หน้าร้อน

14 กุมภา วันวาเลนไทน์
ฟันผุในเด็กเล็ก
อันตราย "อาหารมันมัน"มากับโรคร้าย"

ระวัง... อาหารโซเดียมสูง
คำแนะนำก่อนและหลังรับวัคซีน

โรคที่มากลับฤดูหนาว

โรคไข้เลือดออก

โรคคอตีบ

โรคมือ เท้า ปาก

พิษ ภัยของบุหรี่

โทษของการดื่มสุรา

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429