Welcome ^_^
sample
sample

โรคที่พบบ่อยในฤดูหนาว

เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้ว อากาศเปลี่ยนแปลงเร็ว ควรดูแลบุตรหลานของท่านให้ดี มีเด็กป่วยในช่วงนี้กันมาก โรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวมักจะเกิดขึ้นกับเด็กและผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด หัดเยอรมัน โรคสุกใส และโรคอุจจาระร่วง โดยเฉพาะโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก ได้แก่ โรคหวัด คออักเสบ หูอักเสบ หลอดลมใหญ่อักเสบ หลอดลมฝอยอักเสบ และปอดบวม โรคที่รุนแรงและมีปัญหาคือโรคปอดบวม

โรคปอดบวมอาการสำคัญ

หากเด็กเล็กไม่สบาย พ่อแม่ต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เพราะเด็กยังไม่สามารถบอกอาการเจ็บป่วยและอาจมีโอกาสเป็นโรคปอดบวมแทรกซ้อนได้ โดยวิธีการดูแลเด็กที่เป็นหวัด โดยการให้ดื่มน้ำหรือนมบ่อยๆ ให้เด็กนอนพักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารที่ย่อยง่าย หากมีไข้ให้เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำธรรมดา และอาจให้กินยาลดไข้พาราเซทตามอล อาการจะค่อยๆดีขึ้นและหายป่วยภายใน 1 สัปดาห์ แต่หากไม่ดีขึ้น โดยเด็กมีอาการซึมลง ไม่กินน้ำไม่กินนม มีอาการไข้สูง ไอ หายใจหอบเร็ว หายใจมีเสียงฮืดหรือเสียงหวีด หายใจแรงจนชายโครงบุ๋ม ซึ่งเป็นสัญญาณของอาการปอดบวม ให้รีบพาเด็กไปพบแพทย์ เพื่อให้เด็กได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรก อันตรายต่างๆจะน้อยลง

ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

กลุ่มอายุที่พบโรคปอดบวมสูง เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ดังนั้น จึงขอให้ผู้ปกครองระมัดระวังดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ เด็กที่มีน้ำหนักตัวแรกเกิดน้อย เด็กขาดสารอาหาร เด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด หากป่วยด้วยโรคปอดบวมจะมีอันตรายมาก อาจเสียชีวิตได้ เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำกว่าเด็กปกติทั่วไปมาก

การป้องกัน

สำหรับการป้องกันโรคปอดบวมในช่วงฤดูหนาว ขอให้ผู้ปกครองดูแลความอบอุ่นให้เด็ก โดยสวมเสื้อผ้าหนาๆหรือเสื้อกันหนาว หลีกเลี่ยงการพาเด็กเล็กเข้าไปในบริเวณที่ชุมชนแออัดหรือมีควันไฟในบ้าน ควันบุหรี่ ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ ซึ่งทำให้มีโอกาสเป็นหวัดได้ง่าย ทั้งนี้ สามารถเพิ่มภูมิต้านทานโรคตามธรรมชาติเด็ก โดยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ภูมิต้านทานจากแม่จะส่งผ่านไปให้ลูก เด็กจะไม่เจ็บป่วยง่าย

ทำอย่างไร ให้เด็กปลอดภัยจากโรคทางเดินหายใจ

 ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

 ล้างมือเป็นประจำ

 ใช้ผ้าปิดปากและจมูกเวลาไอ จาม

 หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429