Welcome ^_^
sample
sample

คำแนะนำก่อนและหลังรับวัคซีน

ทำอย่างไรก่อนไปรับวัคซีน
1. ตรวจสอบ กำหนด วัน/เวลา ที่ได้รับการนัดหมาย
2. แจ้งเจ้าหน้าที่
- หากมีอาการไม่สบาย มีไข้
- มีประวัติการแพ้ยา หรือเคยแพ้วัคซีนที่เคยได้รับภายหลังรับวัคซีนควรปฏิบัติดังนี้
1.พักรอที่สถานที่ให้วัคซีนอย่างน้อย 30 นาที แล้วจึงกลับบ้าน
2.หากบริเวณที่ฉีดวัคซีน
- มีอาการปวด บวม แตง ร้อน ให้ประคบด้วยผ้าชุบน้ำเย็น ให้ยาแก้ปวด ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
- มีอาการเป็นไต แข็ง แต่ไม่ร้อน ให้ประคบด้วยผ้าชุบน้ำอุ่น
3.หากตัวร้อนมีไข้ ให้เช็ดตัวลดไข้ ดื่มน้ำมากๆ ให้ยาลดไข้ ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
4.ในกรณีที่มีไข้สูง อาจเกิดอาการชักได้ ถ้าเด็กมีอาการชัก ให้จับหน้าหันตะแคงไปด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อป้องกันการสำลักและรีบนำส่งโรงพยาบาล พร้อมทั้งเช็ดตัวลดไข้ขณะนำส่งด้วย
5.หากมีอาการผิดปกติ หรือเจ็บป่วยภายหลังได้รับวัคซีน ควรไปพบเจ้าหน้าที่ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาล

วัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขนำมาใช้มีความปลอดภัยสูง ภายหลังฉีดวัคซีนแล้วมีส่วนน้อยที่พบอาการข้างเคียงแต่ไม่รุนแรง

 

 

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429