ยินดีต้อนรับสู่...อำเภอภูเรือ
sample

ภูบักได

ชมนก ชมไม้ ชมภูเขา และไปยืนถ่ายรูปที่ผาหลอกลวงหรือ “ผาขี้ตั๋ว”

หนาวนี้ไม่มาเที่ยวภูบักได พลาดเลยนะ

ภูบักได บ้านกลาง หมู่ 3 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

พื้นที่รับผิดชอบ รพ.สต.บ้านกลาง ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

กลับ
www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429