ยินดีต้อนรับสู่...อำเภอภูเรือ
sample

วัดป่าม่วงไข่

กราบหลวงพ่อขันตี ญาณธโร วัดป่าม่วงไข่ อ.ภูเรือ จ.เลย

บ้านม่วงไข่ หมู่ 8 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

พื้นที่รับผิดชอบ รพ.สต.สานตม ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

กลับ
www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429