ยินดีต้อนรับสู่...อำเภอภูเรือ
sample

วัดป่าห้วยลาด

บ้านห้วยลาด หมู่ 3 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

พื้นที่รับผิดชอบ รพ.สต.สานตม ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

กลับ
www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429