Welcome ^_^
sample

 “14 กุมภา วันวาเลนไทน์”

กุมภาพันธ์ เดือนที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักอันแสนโรแมนติก การบอกรักและการส่งมอบความปรารถนาดีให้แก่คนรัก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี คนทั่วโลกต่างรู้ดีว่าเป็นวันแห่งความรัก หรือ Valentine’s Day นั่นเอง

ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ของทุกปี มักจะเกิดปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อเด็กและเยาวชน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในวันวาเลนไทน์ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมา เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์และคลอดบุตรก่อนวัยอันควร การทอดทิ้งเด็ก การทำแท้ง และการออกจากการเรียนกลางคัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์

ดังนั้นขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม หน่วยงาน และเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังและกวดขันดูแลเอาใจใส่ในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และร่วมการสร้างสรรค์พื้นที่ดี เพื่อจัดกิจกรรมวันแห่งความรักในเชิงสร้างสรรค์ให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้ทำกิจกรรรมร่วมกันช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์

การป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

          วิธีป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือ 

           1. ใส่ถุงยางอนามัย หากจะมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่แน่ใจว่ามีเชื้อหรือไม่
           2. รักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะเพศอย่างสม่ำเสมอ
           3. ไม่เปลี่ยนคู่นอน ให้มีสามี หรือภรรยาคนเดียว
           4. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ยังอายุน้อย เนื่องจากมีสถิติว่า ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยจะมีโอกาสติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สูง
           5. ตรวจโรคเป็นประจำทุกปี เพื่อหาเชื้อโรค แม้จะไม่มีอาการใดๆ โดยเฉพาะคู่ที่กำลังจะแต่งงาน
           6. เรียนรู้ ศึกษาอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
           7. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือน เพราะจะทำให้เกิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่าย 
           8. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก หากจำเป็นให้สวมถุงยางอนามัย
           9. ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เพราะจะทำให้เกิดการติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่าย


 วิธีปฏิบัติตัวของผู้ที่เป็น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

           1. ต้องรักษาอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค
           2. แจ้งคู่นอนให้ทราบว่า เป็น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อจะได้ป้องกัน ไม่ให้เชื้อแพร่ไปสู่คนอื่น
           3. รักษาอาการ และปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
           4. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ หรือการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันไม่ให้อาการอักเสบลุกลาม
           5. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของมึนเมาทุกชนิด
           6. ไม่ควรซื้อยามารักษาเอง ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429