Welcome ^_^
sample

 

 

กิจกรรมการรณรงค์จัดบริการทางทันตสาธารณสุข

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2560

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

กิจกรรมการรณรงค์จัดบริการทางทันตสาธารณสุข เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2560
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จุดปฏิบัติงาน รพ.สต.ร่องจิก
ผู้ขอรับบริการทั้งหมด 130 คน
ผู้ได้รับการรักษา 15 คน
ให้ทันตสุขศึกษา 115 คน
อุดฟัน 2 คน
ถอนฟัน 3 คน
ขูดหินน้ำลาย 7 คน
อื่นๆ 3 คน

 

 

 

รูปกิจกรรม

 

กลับ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429