Welcome ^_^
sample

กิจกรรมการรณรงค์จัดบริการทางทันตสาธารณสุข
เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2560
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

กิจกรรมการรณรงค์จัดบริการทางทันตสาธารณสุข เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2560
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จุดปฏิบัติงาน รพ.สต.สานตม
ผู้ขอรับบริการทั้งหมด 89 คน
ผู้ได้รับการรักษา 12 คน
ให้ทันตสุขศึกษา 77คน
อุดฟัน 2 คน
ถอนฟัน 2 คน
ขูดหินน้ำลาย 8 คน

 

 

 

รูปกิจกรรม

 

 

 รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429