Welcome ^_^
sample

เห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในช่วงฤดูฝน มักถูกชาวบ้านเก็บมาบริโภค แต่ทำให้หลายคนต้องล้มป่วย เพราะบริโภคเห็ดพิษเข้าไป 

ในทุก ๆ ปี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ จะได้รับรายงานการป่วยและการเสียชีวิตจาก เห็ดพิษมาโดยตลอด โดยเฉพาะช่วงเริ่มฤดูฝน ซึ้งพื้นที่อำเภอภูเรือืิี่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีเห็ดขึ้นมากมายตามป่าในฤดูฝน ซึ่งประชาชนชอบเก็บมารับประทาน ผู้ที่รับประทานเห็ดพิษส่วน ใหญ่จะมีอาการ คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ง่วงนอน ใจสั่น ชีพจรเต้นเร็ว ปวดท้องอย่างรุนแรงหรือท้อง เสีย บางรายที่มีร่างกายอ่อนแอหร ือเป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจจะเป็ นอันตราย ถึงเสียชีวิตได้ เห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาติมีมา กมายหลากหลายสายพันธุ์ ในฤดูฝนมีทั้งเห็ดที่กินได้ และเห็ดที่มีพิษ แยกได้ยาก เห็ดที่รับประทานไม่ได้เนื่ องจากมีพิษ ได้แก่ เห็ดตับเต่าบางชนิด เห็ดระโงกหิน เห็ดสมองวัว เห็ดน้ำหมึก เห็ดหิ่งห้อย เห็ดเกล็ด และเห็ดอื่น ๆ อีกหลายชนิด ลักษณะของเห็ดที่ไม่ควรบริโ ภค ได้แก่ เห็ดที่เป็นสีน้ำตาล เห็ดที่มีหมวกเห็ดสีขาว เห็ดที่มีปลอกหุ้มโคน เห็ดที่มีวงแหวนใต้หมวก เห็ดที่มีโคนอวบใหญ่ เห็ดที่มีปุ่มปม เห็ดที่มีหมวกเห็ดเป็นรูปๆ แทนที่จะเป็นช่องๆ คล้ายครีบปลา เห็ดที่มีลักษณะคล้ายสมองหร ืออานม้า เห็ดตูมที่มีเนื้อในสีขาว เห็ดที่ขึ้นที่มูลสัตว์หรือ ใกล้มูลสัตว์

จึงขอเตือนให้พี่น้องประชาชนระมัด ระวังอันตรายจากการรับประทานเห็ด ดังนี้

1.ให้เก็บแต่เห็ดที่มีรูปร่ างลักษณะสมบูรณ์เท่านั้น หลีกเลี่ยงเห็ดที่อ่อนเกินไ ปซึ่งลักษณะต่างๆ ที่ใช้จำแนกชนิดยังไม่เจริญ พอ หลีกเลี่ยงเก็บเห็ดที่แก่หร ือเริ่มเน่าเปื่อย เพราะเห็ดดีๆ เมื่อแก่อาจมีการเปลี่ยนแปล งของสารเคมีจนทำให้มีพิษอย่ างอ่อนได้ เวลาเก็บให้แยกชนิดเป็นชั้น  โดยนำกระดาษรองในตะกร้าเพื่ อป้องกันการปนเปื้อนหากเก็บ เห็ดพิษปะปนมาด้วย 

2.อย่าเก็บเห็ดภายหลังพายุฝ นใหม่ๆ ด้วยเห็ดบางชนิดที่สีด้านบน อาจถูกชะล้างให้จางลงได้ และอย่ารับประทานเห็ดที่สงส ัยไม่รู้จักและไม่แน่ใจ ควรรับประทานเฉพาะเห็ดที่แน ่ใจว่าปลอดภัยเท่านั้น ควรรู้จักและจดจำเห็ดพิษที่ สำคัญซึ่งมีพิษรุนแรงถึงตาย ได้ แล้วหลีกเลี่ยงการรับประทาน เห็ดพิษเหล่านี้

3.ถ้าจำเป็นต้องรับประทานเห ็ดที่ยังไม่แน่ใจ ควรชิมเพียงเล็กน้อยเพื่อดู อาการเสียก่อน ซึ่งถ้าเห็ดนั้นเป็นพิษก็จะ แก้ไข ได้ง่ายขึ้น การรับประทานอาหารที่ประกอบ ด้วยเห็ด ควรจะรับประทานแต่พอควร อย่ารับประทานจนอิ่มมากเกิน ไป เพราะเห็ดเป็นอาหารที่ย่อยย าก อาจจะทำให้ผู้มีระบบย่อยอาห ารที่

ขอบคุณที่มาจาก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ่ 9 พิษณุโลก

 

 

 

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429