Welcome ^_^
sample

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสานตม

ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกใหญ่ ต.บ้านวังขาม และ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองบง และ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

ข้อมูลอาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง ขายลอตเตอรี่

สถานที่สำคัญของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม

รพ.สต.สานตม

 

 

 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสานตม

ยินดีต้อนรับ..ด้วยความยินดียิ่ง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

การพัฒนาคุณภาพ ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 

ผลงานวิชาการเรื่องเล่า 

รพ.สต.สานตมได้รับ เกียรติบัตร หมู่บ้านที่มีการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

รพ.สต.ดีเด่อนระดับจังหวัด จังหวัดเลย ปี 2555

กิจกรรมรพ.สต.สานตม

-รับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว 27 มิถุนายน 2562

-คู่มือดูแลสุขภาพโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสานตม

-รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการชุมชนม่วงไข่ใส่ใจสุขภาพกล้ามเนื้อและข้อเข่า ปีงบประมาณ 2561

-ภาพถ่ายกิจกรรมการออกกายตามโครงการชุมชนม่วงไข่ใส่ใจสุขภาพกล้ามเนื้อและข้อเข่า

-โครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

 

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

 

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429

 

 

 

  •