Welcome ^_^
sample

กิจกรรมชาวสา-สุข ปี 2558


มหกรรมวิชาการ คปสอ.ภูเรือ ครั้งที่ 1

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ช่วยฟื้นคืนชีพ อำเภอภูเรือ ปี 2558"

โครงการส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมุนไพรใกล้ตัวในการดูแลสุขภาพตามวิถีแพทย์แผนไทย ตำบลหนองบัว

โครงการส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมุนไพรใกล้ตัวในการดูแลสุขภาพตามวิถีแพทย์แผนไทย ตำบลปลาบ่า

อบรมสร้างความรู้อนามัยวัยเจริญพันธุ์อำเภอภูเรือ

โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด

ตรวจ Primary GMP

โครงการส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมุนไพรใกล้ตัวในการดูแลสุขภาพตามวิถีแพทย์แผนไทย ตำบลสานตม

โครงการส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมุนไพรใกล้ตัวในการดูแลสุขภาพตามวิถีแพทย์แผนไทย ตำบลท่าศาลา

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

ชาวอำเภอภูเรือร่วมใจ ปั่นเพื่อแม

โครงการส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมุนไพรใกล้ตัวในการดูแลสุขภาพตามวิถีแพทย์แผนไทย ตำบลลาดค่าง

โครงการส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมุนไพรใกล้ตัวในการดูแลสุขภาพตามวิถีแพทย์แผนไทย ตำบลร่องจิก

วันคล้ายวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล

กิจกรรมวันสงกรานต์ สสอ.ภูเรือ ปี 2558

วันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 2558

คณะเจ้าหน้าที่สสอ.เทพา จ.สงขลามาเยี่ยมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะเจ้าหน้าที่ สสจ.ศรีสะเกษ มาเยี่ยมและร่วมสัมมนา

 

www.sasukphurua.com

โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429