Welcome ^_^
sample

กิจกรรมชาวสา-สุข ปี 2562

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ตรวจเป่าปอด COPD&Astma สัญจรปี 2562

งานคบส.ออกตรวจร้านชำในเขตพื้นที่อำเภอภูเรือ

โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ เรื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อำเภอภูเรือ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ) อำเภอภูเรือ2562

การแข่งขันกีฬา คปสอ.ภูเรือ

หน่วยให้บริการเคลื่อนที่ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนฯ

คปสอ.ภูเรือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ สสจ.อุบลราชธาน

 

 

 

 

www.sasukphurua.com

โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429